lkml.org 
[lkml]   [2012]   [Oct]   [29]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
Subjectالسلام عليكمالسلام عليكم ورحمة الله , اسمى هانا معمر القذافى
من تريبولى ,ليبيا رقم 19 باب العزايزة, بمنطقة مارى فيتزجيرالد ,
تريبولى , ليبيا .
خدمت كدكتورة بوزارة الصحة الليبية.
وقت الولايات المتحدة ضربت منطقة سكنا الخاص باسم القذافى بباب العزايزة
فى 14 ابريل 1986 انتقاما لما حدث بتفجير الملهى الليلى لابيلا بمدينة
برلين عن يد ليبيين متل ماقالوا . وانجرحت انا بهدا الحادث ومشان هاك
ابويا حفظ هويتى سريا , وقبل وفاة والدى وقبل ان تتجمد حساباته بالبنوك
قبل بداية الثورة الليبية قد حول 32.4 مليون يورو من بنك بسويسرا من خلال
شركة تامين خاضعة لمكتب الامم المتحدة بليبيا لعقد لمشاريع انابيب الغاز
والزيت ...
الوضع بليبيا كان مهين وكان مهزلة كبيرة وقت حدث كل ماحصل, وكان وضعنا
خطير جدا ومعرضين للاذى باى وقت وخاصة وقت تحول الوضع الى حرب اهلية بين
المدن بليبيا , وغرضى من تواصلى معك وارسال هدى الرسالة لك وشرح الوضع
كله هو انى اريد مساعدتك بوضعى , اريد مساعدتك فى استثمار هده الاموال
وتكون شريكى بكل شىء وتكون ايضا مدير لاستثماراتى وكل شىء , وتساعدنى
بشراء بيت فى بلدك وتحريرى مما اعانيه هنا , محتاجة الخروج من هنا باقرب
فرصة ,انا موجودة توى بالكامب الكاريبى فى ميامى بامريكا , ومابودى
العيشة هنا , ساعدنى بالخروج من هنا والعيشة بامان وسلام .. انا محتاجة
فقط رجل اعمال عربى يساعدنى بهدا الموضوع , فارجوك اذا بتقدر تساعدنى
ارجوك رد على رسالتى وارسلى اسمك كاملا ورقم جوالك وان شاء الله انا
بتواصل معك بالايميل وبتصل بك ايضا وبشرحلك كل شىء بدك تعرفه باذن الله ...
برعاية الله وبانتظار ردك .


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2012-10-29 18:41    [W:0.033 / U:3.184 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site