lkml.org 
[lkml]   [2011]   [Jan]   [11]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  Date
  Subject2.6.37-git5 -- INFO: possible irq lock inversion dependency detected
  From
  [ INFO: possible irq lock inversion dependency detected ]
  2.6.37-git5 #1
  ---------------------------------------------------------
  dbus-daemon/1512 just changed the state of lock:
  (&(&list->lock)->rlock#7){+.-...}, at: [<ffffffffa01d4ecc>]
  ieee80211_rx_handlers+0x36/0x1ae3 [mac80211]
  but this lock was taken by another, HARDIRQ-safe lock in the past:
  (&(&priv->lock)->rlock){-.-...}

  and interrupts could create inverse lock ordering between them.

  other info that might help us debug this:
  1 lock held by dbus-daemon/1512:
  #0: (rcu_read_lock){.+.+..}, at: [<ffffffffa01d46c7>]
  rcu_read_lock+0x0/0x35 [mac80211]

  the shortest dependencies between 2nd lock and 1st lock:
  -> (&(&priv->lock)->rlock){-.-...} ops: 569 {
  IN-HARDIRQ-W at:
  [<ffffffff8105c263>] __lock_acquire+0x2f5/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>]
  _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffffa00a84cc>] iwl_isr_ict+0x37/0x1df [iwlagn]
  [<ffffffff8107a746>] handle_IRQ_event+0x26/0xb4
  [<ffffffff8107c78e>] handle_edge_irq+0xf7/0x143
  [<ffffffff810045e7>] handle_irq+0x83/0x8b
  [<ffffffff810042b6>] do_IRQ+0x48/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf
  [<ffffffff811a3621>] __raw_spin_lock_init+0x31/0x51
  [<ffffffff810d5bdd>] inode_init_once+0xa7/0x117
  [<ffffffff8112fa99>] init_once+0x5e/0x62
  [<ffffffff810ba827>] setup_object.clone.35+0x3b/0x40
  [<ffffffff810ba963>] new_slab+0x137/0x193
  [<ffffffff810bb547>]
  __slab_alloc.clone.56+0x154/0x22f
  [<ffffffff810bb67a>] kmem_cache_alloc+0x58/0xab
  [<ffffffff8112f2d6>] ext4_alloc_inode+0x1b/0x14b
  [<ffffffff810d5f5b>] alloc_inode+0x18/0x73
  [<ffffffff810d6b37>] iget_locked+0x47/0xee
  [<ffffffff81124792>] ext4_iget+0x27/0x6c0
  [<ffffffff8112c322>] ext4_lookup+0x92/0xe7
  [<ffffffff810ca748>] d_alloc_and_lookup+0x40/0x68
  [<ffffffff810caaf9>] do_lookup+0x181/0x1e0
  [<ffffffff810cbf01>] link_path_walk+0x247/0x444
  [<ffffffff810cbc1f>] do_follow_link+0x1ac/0x247
  [<ffffffff810cbf71>] link_path_walk+0x2b7/0x444
  [<ffffffff810cc325>] do_path_lookup+0x4b/0xf3
  [<ffffffff810cc777>] user_path_at+0x4f/0x93
  [<ffffffff810c0994>] sys_faccessat+0x9b/0x15d
  [<ffffffff810c0a69>] sys_access+0x13/0x15
  [<ffffffff8100217b>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
  IN-SOFTIRQ-W at:
  [<ffffffff8105c287>] __lock_acquire+0x319/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>]
  _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffffa0099ccb>]
  iwl_irq_tasklet+0x1d/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf
  [<ffffffff811a3621>] __raw_spin_lock_init+0x31/0x51
  [<ffffffff810d5bdd>] inode_init_once+0xa7/0x117
  [<ffffffff8112fa99>] init_once+0x5e/0x62
  [<ffffffff810ba827>] setup_object.clone.35+0x3b/0x40
  [<ffffffff810ba963>] new_slab+0x137/0x193
  [<ffffffff810bb547>]
  __slab_alloc.clone.56+0x154/0x22f
  [<ffffffff810bb67a>] kmem_cache_alloc+0x58/0xab
  [<ffffffff8112f2d6>] ext4_alloc_inode+0x1b/0x14b
  [<ffffffff810d5f5b>] alloc_inode+0x18/0x73
  [<ffffffff810d6b37>] iget_locked+0x47/0xee
  [<ffffffff81124792>] ext4_iget+0x27/0x6c0
  [<ffffffff8112c322>] ext4_lookup+0x92/0xe7
  [<ffffffff810ca748>] d_alloc_and_lookup+0x40/0x68
  [<ffffffff810caaf9>] do_lookup+0x181/0x1e0
  [<ffffffff810cbf01>] link_path_walk+0x247/0x444
  [<ffffffff810cbc1f>] do_follow_link+0x1ac/0x247
  [<ffffffff810cbf71>] link_path_walk+0x2b7/0x444
  [<ffffffff810cc325>] do_path_lookup+0x4b/0xf3
  [<ffffffff810cc777>] user_path_at+0x4f/0x93
  [<ffffffff810c0994>] sys_faccessat+0x9b/0x15d
  [<ffffffff810c0a69>] sys_access+0x13/0x15
  [<ffffffff8100217b>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
  INITIAL USE at:
  [<ffffffff8105c365>] __lock_acquire+0x3f7/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>] _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffffa009897e>]
  iwl_pci_probe+0x706/0xe2c [iwlagn]
  [<ffffffff811b2f9e>] local_pci_probe+0x3f/0x70
  [<ffffffff811b3528>] pci_device_probe+0x65/0x96
  [<ffffffff8124dca8>] driver_probe_device+0xbc/0x157
  [<ffffffff8124dd8d>] __driver_attach+0x4a/0x6b
  [<ffffffff8124cef6>] bus_for_each_dev+0x57/0x83
  [<ffffffff8124d999>] driver_attach+0x19/0x1b
  [<ffffffff8124d5dc>] bus_add_driver+0xae/0x204
  [<ffffffff8124dfca>] driver_register+0x96/0x103
  [<ffffffff811b375a>] __pci_register_driver+0x61/0xcd
  [<ffffffffa007105c>]
  uvc_clock_param_set+0xc/0x70 [uvcvideo]
  [<ffffffff81000336>] do_one_initcall+0x7a/0x130
  [<ffffffff810667f3>] sys_init_module+0xa1/0x1e1
  [<ffffffff8100217b>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
  }
  ... key at: [<ffffffffa00afe50>]
  __key.39196+0x0/0xffffffffffff9796 [iwlagn]
  ... acquired at:
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813560b1>] _raw_spin_lock+0x36/0x45
  [<ffffffffa009f8c9>] iwlagn_tx_skb+0x139/0x9e2 [iwlagn]
  [<ffffffffa0096479>] iwlagn_mac_tx+0x15/0x27 [iwlagn]
  [<ffffffffa01d83c6>] __ieee80211_tx+0x140/0x1d5 [mac80211]
  [<ffffffffa01d99f0>] ieee80211_tx+0xc4/0x208 [mac80211]
  [<ffffffffa01d9cd3>] ieee80211_xmit+0x19f/0x1b3 [mac80211]
  [<ffffffffa01dae7c>] ieee80211_tx_skb+0x4a/0x52 [mac80211]
  [<ffffffffa01dccbb>] ieee80211_send_auth+0x17f/0x18e [mac80211]
  [<ffffffffa01cdf2e>] ieee80211_work_work+0x5a0/0xef3 [mac80211]
  [<ffffffff81046c05>] process_one_work+0x1b4/0x2f2
  [<ffffffff81048012>] worker_thread+0xff/0x19f
  [<ffffffff8104b83b>] kthread+0x9d/0xa5
  [<ffffffff81002f54>] kernel_thread_helper+0x4/0x10

  -> (&(&priv->sta_lock)->rlock){..-...} ops: 39 {
  IN-SOFTIRQ-W at:
  [<ffffffff8105c287>] __lock_acquire+0x319/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>] _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffffa00a2de6>]
  iwlagn_rx_reply_tx+0x596/0x5ba [iwlagn]
  [<ffffffffa0099821>]
  iwl_rx_handle+0x17e/0x2ed [iwlagn]
  [<ffffffffa0099f14>]
  iwl_irq_tasklet+0x266/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf
  INITIAL USE at:
  [<ffffffff8105c365>] __lock_acquire+0x3f7/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>] _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffffa00a64f4>]
  iwlagn_alloc_bcast_station+0x27/0xfa [iwlagn]
  [<ffffffffa0097c15>] __iwl_up+0xa2/0x2e8 [iwlagn]
  [<ffffffffa0097fd5>]
  iwlagn_mac_start+0x2e/0x159 [iwlagn]
  [<ffffffffa01d05b4>]
  ieee80211_do_open+0xd4/0x454 [mac80211]
  [<ffffffffa01d0987>] ieee80211_open+0x53/0x58
  [mac80211]
  [<ffffffff812cfd25>] __dev_open+0x96/0xcd
  [<ffffffff812cff55>] __dev_change_flags+0xa8/0x12c
  [<ffffffff812d0050>] dev_change_flags+0x1c/0x51
  [<ffffffff812da953>] do_setlink+0x2b0/0x676
  [<ffffffff812db2a3>] rtnl_setlink+0xca/0xea
  [<ffffffff812db583>] rtnetlink_rcv_msg+0x1e9/0x1ff
  [<ffffffff812e9bca>] netlink_rcv_skb+0x40/0x8b
  [<ffffffff812daf9f>] rtnetlink_rcv+0x21/0x28
  [<ffffffff812e96bb>] netlink_unicast+0xe6/0x150
  [<ffffffff812e99d2>] netlink_sendmsg+0x2ad/0x2cb
  [<ffffffff812bbfdf>] __sock_sendmsg+0x66/0x72
  [<ffffffff812bc6fd>] sock_sendmsg+0x9c/0xb1
  [<ffffffff812be049>] sys_sendmsg+0x245/0x2c3
  [<ffffffff8100217b>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
  }
  ... key at: [<ffffffffa00afe78>]
  __key.39154+0x0/0xffffffffffff976e [iwlagn]
  ... acquired at:
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>] _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffff812c2c00>] skb_queue_tail+0x1f/0x48
  [<ffffffffa01c2c96>] ieee80211_tx_status_irqsafe+0x37/0x8d [mac80211]
  [<ffffffffa00a0c4f>] iwlagn_tx_queue_reclaim+0x13b/0x1d8 [iwlagn]
  [<ffffffffa00a2d20>] iwlagn_rx_reply_tx+0x4d0/0x5ba [iwlagn]
  [<ffffffffa0099821>] iwl_rx_handle+0x17e/0x2ed [iwlagn]
  [<ffffffffa0099f14>] iwl_irq_tasklet+0x266/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf

  -> (&(&list->lock)->rlock#7){+.-...} ops: 3 {
  HARDIRQ-ON-W at:
  [<ffffffff8105c2e4>] __lock_acquire+0x376/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813560b1>] _raw_spin_lock+0x36/0x45
  [<ffffffffa01d4ecc>]
  ieee80211_rx_handlers+0x36/0x1ae3 [mac80211]
  [<ffffffffa01d7146>]
  ieee80211_prepare_and_rx_handle+0x7cd/0x80a [mac80211]
  [<ffffffffa01d796f>] ieee80211_rx+0x785/0x7af [mac80211]
  [<ffffffffa00a2730>]
  iwlagn_rx_reply_rx+0x2d5/0x2f0 [iwlagn]
  [<ffffffffa0099821>] iwl_rx_handle+0x17e/0x2ed [iwlagn]
  [<ffffffffa0099f14>]
  iwl_irq_tasklet+0x266/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf
  IN-SOFTIRQ-W at:
  [<ffffffff8105c287>] __lock_acquire+0x319/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>] _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffff812c2c00>] skb_queue_tail+0x1f/0x48
  [<ffffffffa01c2c96>]
  ieee80211_tx_status_irqsafe+0x37/0x8d [mac80211]
  [<ffffffffa00a0c4f>]
  iwlagn_tx_queue_reclaim+0x13b/0x1d8 [iwlagn]
  [<ffffffffa00a2d20>]
  iwlagn_rx_reply_tx+0x4d0/0x5ba [iwlagn]
  [<ffffffffa0099821>] iwl_rx_handle+0x17e/0x2ed [iwlagn]
  [<ffffffffa0099f14>]
  iwl_irq_tasklet+0x266/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf
  INITIAL USE at:
  [<ffffffff8105c365>] __lock_acquire+0x3f7/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813561aa>] _raw_spin_lock_irqsave+0x44/0x57
  [<ffffffff812c2c00>] skb_queue_tail+0x1f/0x48
  [<ffffffffa01c2c96>]
  ieee80211_tx_status_irqsafe+0x37/0x8d [mac80211]
  [<ffffffffa00a0c4f>]
  iwlagn_tx_queue_reclaim+0x13b/0x1d8 [iwlagn]
  [<ffffffffa00a2d20>]
  iwlagn_rx_reply_tx+0x4d0/0x5ba [iwlagn]
  [<ffffffffa0099821>] iwl_rx_handle+0x17e/0x2ed [iwlagn]
  [<ffffffffa0099f14>] iwl_irq_tasklet+0x266/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf
  }
  ... key at: [<ffffffffa01e7b50>]
  __key.17454+0x0/0xffffffffffffc7e0 [mac80211]
  ... acquired at:
  [<ffffffff8105a488>] check_usage_backwards+0x6a/0x75
  [<ffffffff8105ad3d>] mark_lock+0xff/0x210
  [<ffffffff8105c2e4>] __lock_acquire+0x376/0xdcd
  [<ffffffff8105d1b7>] lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffff813560b1>] _raw_spin_lock+0x36/0x45
  [<ffffffffa01d4ecc>] ieee80211_rx_handlers+0x36/0x1ae3 [mac80211]
  [<ffffffffa01d7146>] ieee80211_prepare_and_rx_handle+0x7cd/0x80a [mac80211]
  [<ffffffffa01d796f>] ieee80211_rx+0x785/0x7af [mac80211]
  [<ffffffffa00a2730>] iwlagn_rx_reply_rx+0x2d5/0x2f0 [iwlagn]
  [<ffffffffa0099821>] iwl_rx_handle+0x17e/0x2ed [iwlagn]
  [<ffffffffa0099f14>] iwl_irq_tasklet+0x266/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ret_from_intr+0x0/0xf


  stack backtrace:
  Pid: 1512, comm: dbus-daemon Not tainted 2.6.37-git5 #1
  Call Trace:
  <IRQ> [<ffffffff8105a395>] ? print_irq_inversion_bug+0x11d/0x12e
  [<ffffffff8105a41e>] ? check_usage_backwards+0x0/0x75
  [<ffffffff8105a41e>] ? check_usage_backwards+0x0/0x75
  [<ffffffff8105a488>] ? check_usage_backwards+0x6a/0x75
  [<ffffffff8105aad9>] ? valid_state+0x2b/0x190
  [<ffffffff8105ad3d>] ? mark_lock+0xff/0x210
  [<ffffffff8105c2e4>] ? __lock_acquire+0x376/0xdcd
  [<ffffffff8101ff66>] ? static_protections+0x59/0x11f
  [<ffffffff8105ac6b>] ? mark_lock+0x2d/0x210
  [<ffffffff8105d1b7>] ? lock_acquire+0x8a/0xa2
  [<ffffffffa01d4ecc>] ? ieee80211_rx_handlers+0x36/0x1ae3 [mac80211]
  [<ffffffff813560b1>] ? _raw_spin_lock+0x36/0x45
  [<ffffffffa01d4ecc>] ? ieee80211_rx_handlers+0x36/0x1ae3 [mac80211]
  [<ffffffff81093fe0>] ? __free_pages_ok+0xa3/0x110
  [<ffffffffa01d4ecc>] ? ieee80211_rx_handlers+0x36/0x1ae3 [mac80211]
  [<ffffffff8105ac6b>] ? mark_lock+0x2d/0x210
  [<ffffffff8105ae9e>] ? mark_held_locks+0x50/0x72
  [<ffffffff813566a4>] ? _raw_spin_unlock_irqrestore+0x3a/0x69
  [<ffffffff8105afff>] ? trace_hardirqs_on_caller+0x13f/0x172
  [<ffffffff813566c5>] ? _raw_spin_unlock_irqrestore+0x5b/0x69
  [<ffffffffa01d7146>] ? ieee80211_prepare_and_rx_handle+0x7cd/0x80a [mac80211]
  [<ffffffffa01d796f>] ? ieee80211_rx+0x785/0x7af [mac80211]
  [<ffffffffa00a2730>] ? iwlagn_rx_reply_rx+0x2d5/0x2f0 [iwlagn]
  [<ffffffffa0099821>] ? iwl_rx_handle+0x17e/0x2ed [iwlagn]
  [<ffffffffa0099f14>] ? iwl_irq_tasklet+0x266/0x342 [iwlagn]
  [<ffffffff81038c56>] ? tasklet_action+0x85/0xd8
  [<ffffffff8103930d>] ? __do_softirq+0xb8/0x15a
  [<ffffffff8100304c>] ? call_softirq+0x1c/0x28
  [<ffffffff81004627>] ? do_softirq+0x38/0x81
  [<ffffffff81039458>] ? irq_exit+0x44/0x92
  [<ffffffff810042f6>] ? do_IRQ+0x88/0x9f
  [<ffffffff81356d93>] ? ret_from_intr+0x0/0xf
  <EOI>


  \
   
   \ /
    Last update: 2011-01-11 21:13    [W:0.047 / U:68.716 seconds]
  ©2003-2016 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site