lkml.org 
[lkml]   [2008]   [Sep]   [5]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
Subject2.6.27-rc5-mm1: list corruption during blk_add_timer()
Jens, send to Andrew whatever you fixed in git://git.kernel.dk/linux-2.6-block.git for-2.6.28

[ 24.567512] ------------[ cut here ]------------
[ 24.567619] WARNING: at lib/list_debug.c:30 __list_add+0x95/0xa0()
[ 24.567722] list_add corruption. prev->next should be next (ffff88017f9b8420), but was ffff88017f9b8588. (prev=ffff88017f9b8858).
[ 24.567882] Modules linked in: ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 xt_state nf_conntrack iptable_filter ip_tables xt_tcpudp ip6table_filter ip6_tables x_tables ipv6 nls_utf8 ntfs fuse sr_mod cdrom
[ 24.568925] Pid: 3366, comm: runscript.sh Tainted: G W 2.6.27-rc5-mm1 #1
[ 24.569071] Call Trace:
[ 24.569168] [<ffffffff802328b7>] warn_slowpath+0xb7/0xe0
[ 24.569268] [<ffffffff8026b321>] ? mempool_alloc_slab+0x11/0x20
[ 24.569369] [<ffffffff8026b47a>] ? mempool_alloc+0x4a/0x130
[ 24.569470] [<ffffffff80291fb7>] ? kmem_cache_alloc+0x67/0xd0
[ 24.569571] [<ffffffff80316390>] ? sg_init_table+0x20/0x80
[ 24.569670] [<ffffffff8031646c>] ? __sg_alloc_table+0x7c/0x140
[ 24.569772] [<ffffffff80388151>] ? scsi_init_sgtable+0x51/0xb0
[ 24.569872] [<ffffffff8038841f>] ? scsi_init_io+0x1f/0xd0
[ 24.569971] [<ffffffff80390d4c>] ? sd_prep_fn+0x5c/0x580
[ 24.570069] [<ffffffff80317f05>] __list_add+0x95/0xa0
[ 24.570167] [<ffffffff80304f10>] blk_add_timer+0x50/0xd0
[ 24.570266] [<ffffffff80389631>] scsi_request_fn+0xa1/0x380
[ 24.570374] [<ffffffff80300a67>] __generic_unplug_device+0x27/0x30
[ 24.570484] [<ffffffff80301201>] ? generic_unplug_device+0x21/0x40
[ 24.570586] [<ffffffff80301209>] generic_unplug_device+0x29/0x40
[ 24.570688] [<ffffffff802ff012>] blk_unplug+0x12/0x20
[ 24.570785] [<ffffffff802ff02d>] blk_backing_dev_unplug+0xd/0x10
[ 24.570887] [<ffffffff802b6f2e>] block_sync_page+0x3e/0x50
[ 24.570987] [<ffffffff802686b9>] sync_page+0x39/0x60
[ 24.571083] [<ffffffff8026a319>] sync_page_killable+0x9/0x40
[ 24.571184] [<ffffffff80430efe>] __wait_on_bit_lock+0x4e/0x80
[ 24.571284] [<ffffffff8026a310>] ? sync_page_killable+0x0/0x40
[ 24.571386] [<ffffffff802685f5>] __lock_page_killable+0x65/0x70
[ 24.571487] [<ffffffff80248180>] ? wake_bit_function+0x0/0x30
[ 24.571595] [<ffffffff8026a6c8>] generic_file_aio_read+0x378/0x660
[ 24.571699] [<ffffffff80296bf1>] do_sync_read+0xf1/0x130
[ 24.571797] [<ffffffff80248140>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
[ 24.571909] [<ffffffff802568dd>] ? trace_hardirqs_on+0xd/0x10
[ 24.572011] [<ffffffff80433852>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x42/0x80
[ 24.572114] [<ffffffff80297357>] vfs_read+0xa7/0xe0
[ 24.572211] [<ffffffff8029b53a>] kernel_read+0x3a/0x60
[ 24.572309] [<ffffffff8029b64c>] prepare_binprm+0xec/0x120
[ 24.572408] [<ffffffff8029c727>] do_execve+0x197/0x280
[ 24.572506] [<ffffffff80209b49>] sys_execve+0x49/0x80
[ 24.572604] [<ffffffff8020bb0a>] stub_execve+0x6a/0xc0
[ 24.572701] ---[ end trace 4eaa2a86a8e2da22 ]---
[ 27.409101] eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 30.709439] ------------[ cut here ]------------
[ 30.709545] WARNING: at lib/list_debug.c:30 __list_add+0x95/0xa0()
[ 30.709648] list_add corruption. prev->next should be next (ffff88017f9b8420), but was ffff88017f9b8588. (prev=ffff88017f9b8858).
[ 30.709806] Modules linked in: ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 xt_state nf_conntrack iptable_filter ip_tables xt_tcpudp ip6table_filter ip6_tables x_tables ipv6 nls_utf8 ntfs fuse sr_mod cdrom
[ 30.710824] Pid: 3821, comm: bash Tainted: G W 2.6.27-rc5-mm1 #1
[ 30.712432] Call Trace:
[ 30.712527] [<ffffffff802328b7>] warn_slowpath+0xb7/0xe0
[ 30.712626] [<ffffffff8026b321>] ? mempool_alloc_slab+0x11/0x20
[ 30.712728] [<ffffffff8026b47a>] ? mempool_alloc+0x4a/0x130
[ 30.712757] [<ffffffff80291fb7>] ? kmem_cache_alloc+0x67/0xd0
[ 30.712757] [<ffffffff80316390>] ? sg_init_table+0x20/0x80
[ 30.712757] [<ffffffff8031646c>] ? __sg_alloc_table+0x7c/0x140
[ 30.712757] [<ffffffff80388151>] ? scsi_init_sgtable+0x51/0xb0
[ 30.712757] [<ffffffff8038841f>] ? scsi_init_io+0x1f/0xd0
[ 30.712757] [<ffffffff80390d4c>] ? sd_prep_fn+0x5c/0x580
[ 30.712757] [<ffffffff80317f05>] __list_add+0x95/0xa0
[ 30.712757] [<ffffffff80304f10>] blk_add_timer+0x50/0xd0
[ 30.712757] [<ffffffff80389631>] scsi_request_fn+0xa1/0x380
[ 30.712757] [<ffffffff80300a67>] __generic_unplug_device+0x27/0x30
[ 30.712757] [<ffffffff80301201>] ? generic_unplug_device+0x21/0x40
[ 30.712757] [<ffffffff80301209>] generic_unplug_device+0x29/0x40
[ 30.712757] [<ffffffff802ff012>] blk_unplug+0x12/0x20
[ 30.712757] [<ffffffff802ff02d>] blk_backing_dev_unplug+0xd/0x10
[ 30.712757] [<ffffffff802b6f2e>] block_sync_page+0x3e/0x50
[ 30.712757] [<ffffffff802686b9>] sync_page+0x39/0x60
[ 30.712757] [<ffffffff8026a319>] sync_page_killable+0x9/0x40
[ 30.712757] [<ffffffff80430efe>] __wait_on_bit_lock+0x4e/0x80
[ 30.712757] [<ffffffff8026a310>] ? sync_page_killable+0x0/0x40
[ 30.712757] [<ffffffff802685f5>] __lock_page_killable+0x65/0x70
[ 30.712757] [<ffffffff80248180>] ? wake_bit_function+0x0/0x30
[ 30.712757] [<ffffffff8026a6c8>] generic_file_aio_read+0x378/0x660
[ 30.712757] [<ffffffff80296bf1>] do_sync_read+0xf1/0x130
[ 30.712757] [<ffffffff80248140>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
[ 30.712757] [<ffffffff802568dd>] ? trace_hardirqs_on+0xd/0x10
[ 30.712757] [<ffffffff80433852>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x42/0x80
[ 30.712757] [<ffffffff80297357>] vfs_read+0xa7/0xe0
[ 30.712757] [<ffffffff8029b53a>] kernel_read+0x3a/0x60
[ 30.712757] [<ffffffff8029b64c>] prepare_binprm+0xec/0x120
[ 30.712757] [<ffffffff8029c727>] do_execve+0x197/0x280
[ 30.712757] [<ffffffff80209b49>] sys_execve+0x49/0x80
[ 30.712757] [<ffffffff8020bb0a>] stub_execve+0x6a/0xc0
[ 30.712757] ---[ end trace 4eaa2a86a8e2da22 ]---
[ 31.690008] eth0: no IPv6 routers present
[ 45.000111] ------------[ cut here ]------------
[ 45.000214] WARNING: at lib/list_debug.c:30 __list_add+0x95/0xa0()
[ 45.000317] list_add corruption. prev->next should be next (ffff88017f9b8420), but was ffff88017f9b8588. (prev=ffff88017f9b8858).
[ 45.000475] Modules linked in: ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 xt_state nf_conntrack iptable_filter ip_tables xt_tcpudp ip6table_filter ip6_tables x_tables ipv6 nls_utf8 ntfs fuse sr_mod cdrom
[ 45.001489] Pid: 193, comm: pdflush Tainted: G W 2.6.27-rc5-mm1 #1
[ 45.001594] Call Trace:
[ 45.001683] [<ffffffff802328b7>] warn_slowpath+0xb7/0xe0
[ 45.001783] [<ffffffff8026b321>] ? mempool_alloc_slab+0x11/0x20
[ 45.001885] [<ffffffff8026b47a>] ? mempool_alloc+0x4a/0x130
[ 45.001986] [<ffffffff80291fb7>] ? kmem_cache_alloc+0x67/0xd0
[ 45.002088] [<ffffffff80316390>] ? sg_init_table+0x20/0x80
[ 45.002187] [<ffffffff8031646c>] ? __sg_alloc_table+0x7c/0x140
[ 45.002289] [<ffffffff80388151>] ? scsi_init_sgtable+0x51/0xb0
[ 45.002390] [<ffffffff8038841f>] ? scsi_init_io+0x1f/0xd0
[ 45.002490] [<ffffffff80390d4c>] ? sd_prep_fn+0x5c/0x580
[ 45.002589] [<ffffffff80317f05>] __list_add+0x95/0xa0
[ 45.002688] [<ffffffff80304f10>] blk_add_timer+0x50/0xd0
[ 45.002787] [<ffffffff80389631>] scsi_request_fn+0xa1/0x380
[ 45.002888] [<ffffffff80300a67>] __generic_unplug_device+0x27/0x30
[ 45.002990] [<ffffffff802feb48>] elv_insert+0xe8/0x1a0
[ 45.003089] [<ffffffff802feca2>] __elv_add_request+0xa2/0xc0
[ 45.003189] [<ffffffff80301313>] __make_request+0xf3/0x420
[ 45.003288] [<ffffffff802ffb26>] generic_make_request+0x126/0x2a0
[ 45.003392] [<ffffffff802bc360>] ? bvec_alloc_bs+0x60/0xc0
[ 45.003491] [<ffffffff803016dd>] submit_bio+0x9d/0x140
[ 45.003590] [<ffffffff802b779c>] submit_bh+0xdc/0x130
[ 45.003688] [<ffffffff802b9ab8>] __block_write_full_page+0x198/0x310
[ 45.003792] [<ffffffff802be7d0>] ? blkdev_get_block+0x0/0x70
[ 45.003891] [<ffffffff802be7d0>] ? blkdev_get_block+0x0/0x70
[ 45.003992] [<ffffffff802b9cce>] block_write_full_page+0x9e/0x120
[ 45.004094] [<ffffffff802be253>] blkdev_writepage+0x13/0x20
[ 45.004194] [<ffffffff8026f6f5>] __writepage+0x15/0x40
[ 45.004292] [<ffffffff8026fd8b>] write_cache_pages+0x26b/0x3e0
[ 45.004393] [<ffffffff8026f6e0>] ? __writepage+0x0/0x40
[ 45.004492] [<ffffffff8026ff22>] generic_writepages+0x22/0x30
[ 45.004593] [<ffffffff8026ff5b>] do_writepages+0x2b/0x40
[ 45.004692] [<ffffffff802b2eb4>] __writeback_single_inode+0xa4/0x330
[ 45.004796] [<ffffffff802b360f>] generic_sync_sb_inodes+0x1ff/0x2f0
[ 45.004899] [<ffffffff802b3725>] sync_sb_inodes+0x25/0x30
[ 45.004998] [<ffffffff802b3986>] writeback_inodes+0x96/0xe0
[ 45.005098] [<ffffffff80270b04>] wb_kupdate+0xa4/0x120
[ 45.005196] [<ffffffff80270ff0>] ? pdflush+0x0/0x1e0
[ 45.005293] [<ffffffff802710fe>] pdflush+0x10e/0x1e0
[ 45.005390] [<ffffffff80270a60>] ? wb_kupdate+0x0/0x120
[ 45.005488] [<ffffffff80270ff0>] ? pdflush+0x0/0x1e0
[ 45.005585] [<ffffffff80247d1d>] kthread+0x4d/0x80
[ 45.005682] [<ffffffff8020c769>] child_rip+0xa/0x11
[ 45.005779] [<ffffffff8020bd13>] ? restore_args+0x0/0x30
[ 45.005877] [<ffffffff80247cd0>] ? kthread+0x0/0x80
[ 45.005973] [<ffffffff8020c75f>] ? child_rip+0x0/0x11
[ 45.006070] ---[ end trace 4eaa2a86a8e2da22 ]---
[ 50.070449] ------------[ cut here ]------------
[ 50.070554] kernel BUG at block/blk-timeout.c:132!
[ 50.070649] invalid opcode: 0000 [1] PREEMPT SMP DEBUG_PAGEALLOC
[ 50.070915] last sysfs file: /sys/kernel/uevent_seqnum
[ 50.071012] CPU 0
[ 50.071135] Modules linked in: ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 xt_state nf_conntrack iptable_filter ip_tables xt_tcpudp ip6table_filter ip6_tables x_tables ipv6 nls_utf8 ntfs fuse sr_mod cdrom
[ 50.072160] Pid: 0, comm: swapper Tainted: G W 2.6.27-rc5-mm1 #1
[ 50.072263] RIP: 0010:[<ffffffff80304f70>] [<ffffffff80304f70>] blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.072450] RSP: 0018:ffffffff805abc70 EFLAGS: 00010002
[ 50.072548] RAX: ffff88017f9b8300 RBX: ffff88017f9b8720 RCX: 0000000000000000
[ 50.072661] RDX: 0000000000000000 RSI: ffff88017f9b8720 RDI: ffff88017f9b8858
[ 50.072766] RBP: ffffffff805abc80 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000001
[ 50.072876] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: ffff88017f9b8000
[ 50.072981] R13: ffff88017fbab0d8 R14: ffff88017f9b8000 R15: ffff88017f9b8000
[ 50.073086] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffffffff80553580(0000) knlGS:0000000000000000
[ 50.073228] CS: 0010 DS: 0018 ES: 0018 CR0: 000000008005003b
[ 50.073327] CR2: 00000000018599f8 CR3: 000000017b9a5000 CR4: 00000000000006e0
[ 50.073432] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
[ 50.073537] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
[ 50.073641] Process swapper (pid: 0, threadinfo ffffffff80558000, task ffffffff80526420)
[ 50.073783] Stack: ffff88017f9b8720 ffff88017fba9048 ffffffff805abcd0 ffffffff80389631
[ 50.074141] 0000000000000286 ffff88017f9b8300 ffff88017fbab240 ffff88017f9b8000
[ 50.074443] 0000000000000286 ffff88017fbab0d8 ffff88017f9b8000 ffff88017fba90b0
[ 50.074750] Call Trace:
[ 50.074834] <IRQ> [<ffffffff80389631>] scsi_request_fn+0xa1/0x380
[ 50.074989] [<ffffffff803003a2>] blk_invoke_request_fn+0x82/0x130
[ 50.075090] [<ffffffff80300985>] __blk_run_queue+0x25/0x30
[ 50.075190] [<ffffffff803009bb>] blk_run_queue+0x2b/0x50
[ 50.075289] [<ffffffff80387795>] scsi_run_queue+0x195/0x2e0
[ 50.075388] [<ffffffff80387fbd>] scsi_next_command+0x3d/0x60
[ 50.075488] [<ffffffff8038828d>] scsi_end_request+0x8d/0xb0
[ 50.075588] [<ffffffff803890da>] scsi_io_completion+0x8a/0x410
[ 50.075690] [<ffffffff80382baf>] scsi_finish_command+0x8f/0xc0
[ 50.075790] [<ffffffff8038950e>] scsi_softirq_done+0xae/0x130
[ 50.075897] [<ffffffff80304cf3>] blk_done_softirq+0x83/0xa0
[ 50.075998] [<ffffffff80237ef7>] __do_softirq+0x67/0xe0
[ 50.076096] [<ffffffff8020cacc>] call_softirq+0x1c/0x30
[ 50.076194] [<ffffffff8020f1c5>] do_softirq+0x65/0xa0
[ 50.076299] [<ffffffff80237e09>] irq_exit+0x99/0xb0
[ 50.076396] [<ffffffff8020f2e1>] do_IRQ+0xa1/0x130
[ 50.076492] [<ffffffff8020bc66>] ret_from_intr+0x0/0xf
[ 50.076588] <EOI> [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.076734] [<ffffffff802136fc>] ? mwait_idle+0x4c/0x60
[ 50.076832] [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.076930] [<ffffffff8020a426>] ? cpu_idle+0x46/0x90
[ 50.077034] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.077131] Code: 5c c9 c3 48 89 c6 e8 20 82 f3 ff 5b 41 5c c9 c3 41 8b 84 24 e8 03 00 00 48 8b 15 1c 19 25 00 48 01 d0 48 89 83 30 01 00 00 eb 8f <0f> 0b eb fe 48 c7 83 30 01 00 00 01 00 00 00 eb a5 66 66 66 66
[ 50.080078] RIP [<ffffffff80304f70>] blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.080220] RSP <ffffffff805abc70>
[ 50.080310] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
[ 50.080412] Pid: 0, comm: swapper Tainted: G D W 2.6.27-rc5-mm1 #1
[ 50.080416] Call Trace:
[ 50.080416] <IRQ> [<ffffffff80232a0a>] panic+0xaa/0x180
[ 50.080416] [<ffffffff8020d3e5>] ? show_registers+0x95/0x2b0
[ 50.080416] [<ffffffff803695af>] ? do_unblank_screen+0x1f/0x140
[ 50.080416] [<ffffffff803696db>] ? unblank_screen+0xb/0x10
[ 50.080416] [<ffffffff8020cc92>] oops_end+0xb2/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff8020d96e>] die+0x5e/0x90
[ 50.080416] [<ffffffff8020db50>] do_trap+0x130/0x150
[ 50.080416] [<ffffffff8020e81c>] do_invalid_op+0x9c/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff80304f70>] ? blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.080416] [<ffffffff8025437d>] ? trace_hardirqs_off+0xd/0x10
[ 50.080416] [<ffffffff80433852>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x42/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff80383423>] ? scsi_get_command+0x83/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff80433c5d>] error_exit+0x0/0xa9
[ 50.080416] [<ffffffff80304f70>] ? blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.080416] [<ffffffff80389631>] scsi_request_fn+0xa1/0x380
[ 50.080416] [<ffffffff803003a2>] blk_invoke_request_fn+0x82/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff80300985>] __blk_run_queue+0x25/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff803009bb>] blk_run_queue+0x2b/0x50
[ 50.080416] [<ffffffff80387795>] scsi_run_queue+0x195/0x2e0
[ 50.080416] [<ffffffff80387fbd>] scsi_next_command+0x3d/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff8038828d>] scsi_end_request+0x8d/0xb0
[ 50.080416] [<ffffffff803890da>] scsi_io_completion+0x8a/0x410
[ 50.080416] [<ffffffff80382baf>] scsi_finish_command+0x8f/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff8038950e>] scsi_softirq_done+0xae/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff80304cf3>] blk_done_softirq+0x83/0xa0
[ 50.080416] [<ffffffff80237ef7>] __do_softirq+0x67/0xe0
[ 50.080416] [<ffffffff8020cacc>] call_softirq+0x1c/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff8020f1c5>] do_softirq+0x65/0xa0
[ 50.080416] [<ffffffff80237e09>] irq_exit+0x99/0xb0
[ 50.080416] [<ffffffff8020f2e1>] do_IRQ+0xa1/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff8020bc66>] ret_from_intr+0x0/0xf
[ 50.080416] <EOI> [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff802136fc>] ? mwait_idle+0x4c/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff8020a426>] ? cpu_idle+0x46/0x90
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] ------------[ cut here ]------------
[ 50.080416] WARNING: at kernel/smp.c:332 smp_call_function_mask+0x20e/0x220()
[ 50.080416] Modules linked in: ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 xt_state nf_conntrack iptable_filter ip_tables xt_tcpudp ip6table_filter ip6_tables x_tables ipv6 nls_utf8 ntfs fuse sr_mod cdrom
[ 50.080416] Pid: 0, comm: swapper Tainted: G D W 2.6.27-rc5-mm1 #1
[ 50.080416] Call Trace:
[ 50.080416] <IRQ> [<ffffffff8023293f>] warn_on_slowpath+0x5f/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff80233a17>] ? printk+0x67/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff80233a17>] ? printk+0x67/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff8025de2e>] smp_call_function_mask+0x20e/0x220
[ 50.080416] [<ffffffff8021cfe8>] ? touch_nmi_watchdog+0x58/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff8020cb9c>] ? printk_address+0x2c/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff80245c42>] ? __kernel_text_address+0x22/0x40
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff8020d0d8>] ? dump_trace+0x328/0x3f0
[ 50.080416] [<ffffffff8020d1f4>] ? show_trace_log_lvl+0x54/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff8021b770>] ? stop_this_cpu+0x0/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff8025de7a>] smp_call_function+0x3a/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff8021b800>] native_smp_send_stop+0x30/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff80232a17>] panic+0xb7/0x180
[ 50.080416] [<ffffffff8020d3e5>] ? show_registers+0x95/0x2b0
[ 50.080416] [<ffffffff803695af>] ? do_unblank_screen+0x1f/0x140
[ 50.080416] [<ffffffff803696db>] ? unblank_screen+0xb/0x10
[ 50.080416] [<ffffffff8020cc92>] oops_end+0xb2/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff8020d96e>] die+0x5e/0x90
[ 50.080416] [<ffffffff8020db50>] do_trap+0x130/0x150
[ 50.080416] [<ffffffff8020e81c>] do_invalid_op+0x9c/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff80304f70>] ? blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.080416] [<ffffffff8025437d>] ? trace_hardirqs_off+0xd/0x10
[ 50.080416] [<ffffffff80433852>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x42/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff80383423>] ? scsi_get_command+0x83/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff80433c5d>] error_exit+0x0/0xa9
[ 50.080416] [<ffffffff80304f70>] ? blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.080416] [<ffffffff80389631>] scsi_request_fn+0xa1/0x380
[ 50.080416] [<ffffffff803003a2>] blk_invoke_request_fn+0x82/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff80300985>] __blk_run_queue+0x25/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff803009bb>] blk_run_queue+0x2b/0x50
[ 50.080416] [<ffffffff80387795>] scsi_run_queue+0x195/0x2e0
[ 50.080416] [<ffffffff80387fbd>] scsi_next_command+0x3d/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff8038828d>] scsi_end_request+0x8d/0xb0
[ 50.080416] [<ffffffff803890da>] scsi_io_completion+0x8a/0x410
[ 50.080416] [<ffffffff80382baf>] scsi_finish_command+0x8f/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff8038950e>] scsi_softirq_done+0xae/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff80304cf3>] blk_done_softirq+0x83/0xa0
[ 50.080416] [<ffffffff80237ef7>] __do_softirq+0x67/0xe0
[ 50.080416] [<ffffffff8020cacc>] call_softirq+0x1c/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff8020f1c5>] do_softirq+0x65/0xa0
[ 50.080416] [<ffffffff80237e09>] irq_exit+0x99/0xb0
[ 50.080416] [<ffffffff8020f2e1>] do_IRQ+0xa1/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff8020bc66>] ret_from_intr+0x0/0xf
[ 50.080416] <EOI> [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff802136fc>] ? mwait_idle+0x4c/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff8020a426>] ? cpu_idle+0x46/0x90
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] ---[ end trace 4eaa2a86a8e2da22 ]---
[ 50.080416] ------------[ cut here ]------------
[ 50.080416] WARNING: at kernel/smp.c:219 smp_call_function_single+0x118/0x140()
[ 50.080416] Modules linked in: ipt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 xt_state nf_conntrack iptable_filter ip_tables xt_tcpudp ip6table_filter ip6_tables x_tables ipv6 nls_utf8 ntfs fuse sr_mod cdrom
[ 50.080416] Pid: 0, comm: swapper Tainted: G D W 2.6.27-rc5-mm1 #1
[ 50.080416] Call Trace:
[ 50.080416] <IRQ> [<ffffffff8023293f>] warn_on_slowpath+0x5f/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff8020e132>] ? dump_stack+0x72/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff8025e857>] ? print_modules+0xb7/0xd0
[ 50.080416] [<ffffffff8023268e>] ? print_oops_end_marker+0x1e/0x20
[ 50.080416] [<ffffffff8023294f>] ? warn_on_slowpath+0x6f/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff80233a17>] ? printk+0x67/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff8025dbf8>] smp_call_function_single+0x118/0x140
[ 50.080416] [<ffffffff8021b770>] ? stop_this_cpu+0x0/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff8025ddca>] smp_call_function_mask+0x1aa/0x220
[ 50.080416] [<ffffffff8021cfe8>] ? touch_nmi_watchdog+0x58/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff8020cb9c>] ? printk_address+0x2c/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff80245c42>] ? __kernel_text_address+0x22/0x40
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff8020d0d8>] ? dump_trace+0x328/0x3f0
[ 50.080416] [<ffffffff8020d1f4>] ? show_trace_log_lvl+0x54/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff8021b770>] ? stop_this_cpu+0x0/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff8025de7a>] smp_call_function+0x3a/0x70
[ 50.080416] [<ffffffff8021b800>] native_smp_send_stop+0x30/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff80232a17>] panic+0xb7/0x180
[ 50.080416] [<ffffffff8020d3e5>] ? show_registers+0x95/0x2b0
[ 50.080416] [<ffffffff803695af>] ? do_unblank_screen+0x1f/0x140
[ 50.080416] [<ffffffff803696db>] ? unblank_screen+0xb/0x10
[ 50.080416] [<ffffffff8020cc92>] oops_end+0xb2/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff8020d96e>] die+0x5e/0x90
[ 50.080416] [<ffffffff8020db50>] do_trap+0x130/0x150
[ 50.080416] [<ffffffff8020e81c>] do_invalid_op+0x9c/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff80304f70>] ? blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.080416] [<ffffffff8025437d>] ? trace_hardirqs_off+0xd/0x10
[ 50.080416] [<ffffffff80433852>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x42/0x80
[ 50.080416] [<ffffffff80383423>] ? scsi_get_command+0x83/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff80433c5d>] error_exit+0x0/0xa9
[ 50.080416] [<ffffffff80304f70>] ? blk_add_timer+0xb0/0xd0
[ 50.080416] [<ffffffff80389631>] scsi_request_fn+0xa1/0x380
[ 50.080416] [<ffffffff803003a2>] blk_invoke_request_fn+0x82/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff80300985>] __blk_run_queue+0x25/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff803009bb>] blk_run_queue+0x2b/0x50
[ 50.080416] [<ffffffff80387795>] scsi_run_queue+0x195/0x2e0
[ 50.080416] [<ffffffff80387fbd>] scsi_next_command+0x3d/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff8038828d>] scsi_end_request+0x8d/0xb0
[ 50.080416] [<ffffffff803890da>] scsi_io_completion+0x8a/0x410
[ 50.080416] [<ffffffff80382baf>] scsi_finish_command+0x8f/0xc0
[ 50.080416] [<ffffffff8038950e>] scsi_softirq_done+0xae/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff80304cf3>] blk_done_softirq+0x83/0xa0
[ 50.080416] [<ffffffff80237ef7>] __do_softirq+0x67/0xe0
[ 50.080416] [<ffffffff8020cacc>] call_softirq+0x1c/0x30
[ 50.080416] [<ffffffff8020f1c5>] do_softirq+0x65/0xa0
[ 50.080416] [<ffffffff80237e09>] irq_exit+0x99/0xb0
[ 50.080416] [<ffffffff8020f2e1>] do_IRQ+0xa1/0x130
[ 50.080416] [<ffffffff8020bc66>] ret_from_intr+0x0/0xf
[ 50.080416] <EOI> [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff802136fc>] ? mwait_idle+0x4c/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff802136f3>] ? mwait_idle+0x43/0x60
[ 50.080416] [<ffffffff8020a426>] ? cpu_idle+0x46/0x90
[ 50.080416] [<ffffffff804279d0>] ? rest_init+0x70/0x80
[ 50.080416] ---[ end trace 4eaa2a86a8e2da22 ]---\
 
 \ /
  Last update: 2008-09-05 19:27    [W:0.141 / U:8.756 seconds]
©2003-2018 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site