lkml.org 
[lkml]   [2006]   [Jan]   [17]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
  /
  SubjectFazla Lafa Gerek Yok
  From
  Date


  300 kisilik Toplanti Salonu ile hizmetinizdeyiz.

  Doganin tekrar fethettigi tarihi Olympos'ta, Olympos Turkmen Pansiyon, her turlu laptop ve diger medya cihazlarin baglanabildigi dev cine-vision donanimiyla, 300 kisilik dogal ahsap toplanti salonu ile Turkiye'de bir ilk'e imza atti.

  Turkiye'nin hicbir yerinde antik ve modern dunya birbirine bu kadar yakin olmamistir.
  Ahsap bungalow veya agac evlerde tatil yapmanin keyfi bir baskadir.

  Kahvalti ve Aksam Yemegi
  Cay ve Kahve
  Gunes ve Issiz Sahiller
  Hikaye ve Efsaneler
  Raki ve Balik
  Hamakta Sallanmak
  Gece Hayati ve Eglence
  Caretta Caretta Kaplumbaglar
  Efsanevi Olympos Atesleri

  Kahvalti ve Aksam Yemegi limitsiz Bufe olarak fiyata dahildir: sadece 15,- YTL

  Ogrencilere ve Gruplara ozel indirimler.

  Gorusmek uzere,
  Olympos Turkmen Pansiyon
  www.agacevler.com

  -
  To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
  the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
  More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
  Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

  \
   
   \ /
    Last update: 2006-01-17 16:20    [W:0.039 / U:2.248 seconds]
  ©2003-2017 Jasper Spaans. hosted at Digital OceanAdvertise on this site